最新澳门开奖

DEWISWCH
EICH STORI


DEWISWCH EICH STORI

Mae bod yn barod i wneud gwahaniaeth yn y byd yn golygu mwy na chyflawni gradd dda. Yn Y Drindod Dewi Sant, rydym yn cydnabod y bydd arnoch angen addysg gyflawn.

Rydym yn cynnig cyrsiau creadigol, addysgu arloesol a lleoliadau dysgu ysbrydoledig ar draws tri phrif gampws yn ne-orllewin Cymru 鈥 Caerfyrddin, Llambed ac Abertawe - yn ogystal 芒 champysau yn a chanolfannau dysgu yng Nghaerdydd a .

Newyddion Diweddaraf

Ewch i'n hystafell newyddion i gael mwy o newyddion y Brifysgol.


Graphic with text reading Empowering Cities with Digital Twins.

Mae PCYDDS yn cydweithio 芒 chwmn茂au technoleg ddigidol arloesol o鈥檙 radd flaenaf i helpu dinasoedd i gyrraedd sero net yn COP 28


06.12.2023

SKIP Cymru Newsletter

Lansio cylchlythyr Iechyd a Llythrennedd Corfforol i hyrwyddo Datblygiad Corfforol yn ystod Plentyndod Cynnar


06.12.2023

Rikkyo University in Japan

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Rikkyo, Tokyo yn creu cysylltiad wrth lofnodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth


05.12.2023

Ysgol Ystalyfera - Girls In IT 2023

Y Drindod Dewi Sant yn cynnig cyfle i fyfyrwyr archwilio eu potensial mewn pynciau STEM


05.12.2023
Imac

Yngl欧n 芒 Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Trawsnewid Addysg; Trawsnewid Bywydau

Rydym yn brifysgol sy鈥檔 ffocysu ar gyflogadwyedd, ac yn ymroi i sicrhau bod ein holl fyfyrwyr, o bob cefndir, yn datblygu鈥檙 wybodaeth a鈥檙 sgiliau ymarferol sydd eu hagen i ffynnu.

Rydym yn cynnig addysgu arloesol, offer o鈥檙 radd flaenaf a chymorth rhagorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Rydym yn gofalu am ein myfyrwyr. Mae hyrwyddo ac ymgorffori system addysgol sector deuol sy鈥檔 addysgu dysgwyr o bob oed a chefndir wrth wraidd ein gweledigaeth.